VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE

 

Vores førsteprioritet er at tage os af vores kunder. Derfor har Volkswagen AG arbejdet uden stop på at finde en teknisk løsning til SEAT biler med EA189-dieselmotor, som er omfattet af NOx-sagen. Det glæder os at kunne informere dig om, at vi nu er i gang med at implementere løsningen i alle berørte biler.

Vi vil gerne opfordre dig til at booke en aftale med et officielt SEAT servicecenter om implementering af softwareopdateringen – helt gratis.

Vi vil også gerne gøre det klart, at alle nye SEAT biler med EU6-motorer ikke er berørt af problemet. Ingen af de biler, som SEAT producerer i øjeblikket, er udstyret med EA189-motoren. Under alle omstændigheder kan du regne med, at alle SEAT biler opfylder de højest mulige tekniske og sikkerhedsmæssige standarder.

EKSTRA INFORMATION

EA189 teknisk video

Find alle relevante informationer i den følgende video.

EJERE

Sådan tjekker du let din bil

Det er let at finde ud af, om din bil skal opdateres. Indtast blot dit stelnummer i den praktiske widget, så fortæller den dig, om det er nødvendigt.

De næste skridt

Stelnummeret

HVAD ER MIT STELNUMMER?

Dit stelnummer er ganske enkelt en streng bestående af 17 bogstaver og tal, der er unik for din bil. Ved hjælp af den kan vi se, om din bil skal opdateres.

HVORDAN FINDER JEG MIT STELNUMMER?

Den nemmeste måde at finde det på er at stå uden for bilen i førersiden og se på rattet gennem forruden. Her kan du se det indgraveret i forruden.

HVORDAN FINDER JEG ELLERS MIT STELNUMMER?

Du kan også finde dit stelnummer ved blot at se på sektion E på din registreringsattest. Stelnummeret er helt unikt for din bil.

Indtast din SEATs stelnummer for at se, om den er berørt.
SEATS TILLIDSSKABENDE TILTAG FAQ

Hvad tilbyder de tillidsskabende tiltag kunderne?

Med det tillidsskabende tiltag ønsker SEAT at informere deres kunder om, at de vil undersøge alle reklamationer, der fastslås som værende opstået som følge af implementeringen af det tekniske tiltag i biler med EA189-dieselmotorer, og som skyldes visse dele i motoren og udstødningssystemet.
Det tillidsskabende tiltag dækker over i alt 11 komponenter i udstødningstilbageføringssystemet, brændstofindsprøjtningen og emissionsefterbehandlingssystemet: lambdasonden, temperatursensoren, EGR-omskifterventilen, EGR-ventilen, EGR-differencetryksensoren, injektoren, højtrykspumpen, brændstof-railen, trykreguleringsventilen, tryksensoren og højtrykslinjerne.

Det tillidsskabende tiltag er gyldigt i en periode på 24 måneder fra bilen modtager det tekniske tiltag og kun for biler med kilometertal under 250.000 kilometer på tidspunktet for implementeringen af det tillidsskabende tiltag (alt efter hvad der kommer først).
Det gælder også for alle kunder med berettigede biler, der allerede er blevet opdateret.

Det tillidsskabende tiltag har ingen indflydelse på SEATs standpunkt om, at de tekniske tiltag ikke har nogen negativ indvirkning på motorens og efterbehandlingssystemets holdbarhed. Myndighederne har bekræftet, at de tekniske tiltag opfylder alle lovkrav og ikke har nogen negativ indflydelse på brændstofforbruget, CO2-emissionerne, motorydelsen, det maksimale drejningsmoment og støjniveauet. Med det tillidsskabende tiltag sender SEAT et klart signal om, at opdateringen ikke har nogen negativ indvirkning på bilens holdbarhed. Dette tiltag skal være med til at styrke kundernes tillid til det tekniske tiltag og opfordre flere kunder til at få deres biler opdateret.

Du kan få detaljerede oplysninger om betingelser og vilkår for det tillidsskabende tiltag hos alle autoriserede forhandlere og værksteder for deres pågældende mærke samt online.

Alle kunder kan naturligvis også kontakte den ansvarlige kundeservice via brev, e-mail eller telefon.

Hvad er SEATs tillidsskabende tiltag?

Med det tillidsskabende tiltag ønsker SEAT at informere deres kunder om, at de vil undersøge alle reklamationer, der fastslås som værende opstået som følge af implementeringen af det tekniske tiltag i biler med EA189-dieselmotorer, og som skyldes visse dele i motoren og udstødningssystemet. Det tillidsskabende er gyldigt i en periode på 24 måneder fra bilen modtager det tekniske tiltag og kun for biler med kilometertal under 250.000 kilometer på tidspunktet for implementeringen af det tillidsskabende tiltag (alt efter hvad der kommer først).

SEAT har altid fastholdt, at implementeringen af det tekniske tiltag ikke har nogen negativ indflydelse på brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse, drejningsmoment, støjniveau eller motorens og dens komponenters holdbarhed. Alle tal, der er relevante for bilens typegodkendelse, er fortsat gyldige.  Tilsynsmyndighederne har udtrykkeligt bekræftet, at myndighedskravene er overholdt. Bekræftelsen gælder også for holdbarhedskravene til emissionskontrolsystemerne.  Det tillidsskabende tiltag medfører ingen ændringer af dette. 

Med det tillidsskabende tiltag sender SEAT et klart signal om, at opdateringen ikke har nogen negativ indvirkning på bilens holdbarhed. Dette tiltag skal være med til at styrke kundernes tillid til det tekniske tiltag og opfordre flere kunder til at få deres biler opdateret.

Kunderne kan snart få detaljerede oplysninger om betingelser og vilkår for det tillidsskabende tiltag hos alle autoriserede forhandlere og værksteder for deres pågældende mærker.

Hvilke mærker tilbyder det tillidsskabende tiltag, og hvilke modeller er berørt?

Det tillidsskabende tiltag gælder for alle modeller af Volkswagen, Audi, Seat, Skoda og Volkswagen Erhvervsbiler med EA189-dieselmotorer, som har fået det tekniske tiltag.

Hvem gælder det tillidsskabende tiltag for?

Det tillidsskabende tiltag vil blive tilbudt til alle SEAT kunder med biler med en EA189-dieselmotor, som får deres bil opdateret som del af serviceaktion 23S1 i forbindelse med dieselsagen. Det gælder kun for biler med kilometertal under 250.000 km på tidspunktet for implementeringen af det tillidsskabende tiltag. For at være berettigede skal kunderne kunne dokumentere, at alt af producenten anbefalet service- og vedligeholdelsesarbejde er blevet udført (dvs. det gælder for biler med fuld servicehistorik).

Det tillidsskabende tiltag gælder også for kunder med berettigede biler, der allerede har fået det tekniske tiltag, fra den dato de modtog det (hvis alle andre krav i det tillidsskabende tiltag er opfyldt). Det tillidsskabende tiltag er knyttet til bilens stelnummer og vil omfatte den nye ejer, hvis bilens sælges inden for en periode på 24 måneder som dækket af gyldighedskriterierne.

Det tillidsskabende tiltag gælder i hele verden, undtagen USA, Canada og Sydkorea, hvor der gælder anden lovgivning.

Hvilke komponenter er dækket af det tillidsskabende tiltag?

Det tillidsskabende tiltag dækker over i alt 11 komponenter i udstødningstilbageføringssystemet, brændstofindsprøjtningen og emissionsefterbehandlingssystemet: lambdasonden, temperatursensoren, EGR-omskifterventilen, udstødningstilbageføringsventilen, trykdifferentialesensoren for udstødningstilbageføring, injektoren, højtrykspumpen, brændstof-railen, trykreguleringsventilen, tryksensoren og højtrykslinjerne.

Det tillidsskabende tiltag har ingen indflydelse på SEATs standpunkt om, at de tekniske tiltag ikke har nogen negativ indvirkning på holdbarheden af motoren og dens komponenter. Myndighederne har bekræftet, at de tekniske tiltag opfylder alle lovkrav og ikke har nogen negativ indflydelse på brændstofforbruget, CO2-emissionerne, motorydelsen, drejningsmomentet og støjniveauet.

Hvad er betingelserne for det tillidsskabende tiltag?

Ud over betingelserne beskrevet ovenfor:

1) Det tillidsskabende tiltag

    • kan kun fremstilles til, vurderes af og bruges med en autoriseret forhandler
    • gælder kun for reklamationer vedrørende anvendte materialer og arbejde udført på følgende komponenter i EGR, brændstofindsprøjtningen og emissionsefterbehandlingssystemet: lambdasonden, temperatursensoren, EGR-omskifterventilen, EGR-ventilen, EGR-differencetryksensoren, injektoren, højtrykspumpen, brændstof-railen, trykreguleringsventilen, tryksensoren og højtrykslinjerne
    • dækker ikke erstatningsbiler, udgifter af egen lomme, skader etc.

2) såfremt

    • den berørte EA 189-bil har deltaget i serviceaktion 23S1
    • bilen er blevet serviceret korrekt i henhold til servicehæftet, opdateringer og tilbagekaldelser som krævet af SEAT

3) og såfremt ingen af følgende omstændigheder foreligger:

    • tilfælde af naturligt slid, dvs. forringelse af bilen som følge af slitage
    • hvis ejeren eller en ikke-autoriseret servicepartner eller forhandler ikke har repareret, serviceret eller vedligeholdt bilen korrekt (fx ved brug af uoriginale dele etc.)
    • hvis instruktioner vedrørende betjening, behandling og vedligeholdelse af bilen, fx som beskrevet i instruktionsbogen, ikke er fulgt
    • hvis bilen er blevet beskadiget af tredjepart eller eksterne forhold, fx en ulykke, tordenvejr/hagl, oversvømmelse etc., der har forårsaget det problem, der reklameres over
    • enhver reklamation over partikelfilteret, der skyldes askebelastning
    • indbygning af dele i bilen eller ændring af bilen på en uautoriseret måde, fx ved (chip)tuning
    • forkert brug af bilen, fx til motorsportskonkurrencer eller i tilfælde af overbelastning
    • hvis bilens ejer ikke har anmeldt en reklamation inden for et rimeligt tidsrum, eller hvis bilens ejer ikke har givet SEAT mulighed for at løse problemet inden for et rimeligt tidsrum.

Gælder det tillidsskabende tiltag også, hvis min bil allerede har deltaget i det tekniske tiltag?

Ja. Det tillidsskabende tiltag dækker som nævnt oven for også kunder med berettigede biler, der allerede har fået det tekniske tiltag, fra den dato de modtog det (hvis alle andre krav i det tillidsskabende tiltag er opfyldt).

Hvis en kunde allerede har haft udgifter til relevant arbejde, der er udført på kundens bil, som de anser for at være forårsaget af implementeringen af det tekniske tiltag, vil SEAT med glæde undersøge, om disse omkostninger dækkes af SEAT.  Enhver anmodning om dækning af sådanne omkostninger skal rettes mod en autoriseret SEAT servicepartner i det samme land, som arbejdet blev udført i, inden 31. december 2017.

DIESELMOTORER FAQ

Er SEAT biler også omfattet? Og i så fald hvor mange?

SEAT har anvendt EA 189-dieselmotoren i i alt 700.000 biler ud af de ca. 11 millioner berørte biler, som Volkswagen AG har offentliggjort. Disse 700.000 biler er blevet distribueret af SEATs globale salgsnetværk.

Hvordan ved jeg, om min bil er berørt?

På denne hjemmeside kan du nu ved hjælp af dit stelnummer kontrollere, om din SEAT er berørt eller ej. Du kan også kontakte vores kundeservicecenter her

Hvor finder jeg min bils stelnummer?

Stelnummeret er en unik kombination af 17 tal og bogstaver. Du finder det på din registreringsattest og på din bil.

Hvilke motorer drejer det sig specifikt om?

De berørte biler er dem med EU5-dieselmotorer fra EA 189-familien, nemlig 1,2, 1,6 og 2,0 l 3- og 4-cylindrede dieselmotorer

SEAT vil give dig alle detaljer om de berørte biler. Det er fortsat sikkert at bruge din bil i dagligdagen.

Er det sikkert at køre i de berørte SEAT biler?

Vi kan bekræfte, at alle de berørte biler er fuldstændigt sikre og anvendelige. Undersøgelsen gælder udelukkende motorens forureningsniveau.

Er det ulovligt at bruge disse motorer i Europa?

Volkswagen AG undersøger i øjeblikket, om der er afvigelser fra de europæiske emissionsregulativer. Vi informerer dig så hurtigt som muligt.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at min bil er udstyret med en af de berørte motorer?

Hvis der skal gennemføres værkstedstiltag, vil ejerne blive bedt om at køre til et autoriseret værksted for at få udført de tekniske tiltag. Volkswagen AG garanterer, at det ikke vil medføre udgifter for dig. Desuden har du adgang til et værktøj, hvor du kan kontrollere, om din bil er berørt eller ej.

Kommer det til at koste mig noget?

Volkswagen AG påtager sig det fulde ansvar og dækker omkostningerne til de nødvendige tiltag.

Jeg har købt en ny bil, som stadig ikke er blevet udleveret til mig. Er min bil berørt?

Alle nye SEAT biler i EU med motorer, der opfylder Euro 6-normen, opfylder uden undtagelse de lovmæssige krav.

Selv om vi ikke kan fastslå, at SEAT biler med EA189 EU5-dieselmotor ikke opfylder alle gældende markedsregulativer, har vi besluttet midlertidigt at suspendere salg og udlevering af alle nye SEAT biler med den pågældende motor. Det sker som et forebyggende tiltag og i henhold til gældende (spansk) lov. 

Skal jeg få min bil kontrolleret?

Nej. Alle motorer er sikre og anvendelige.

Er der nogen berørte EU-6-motorer?

Nej, alle nye SEAT biler i EU med motorer, der opfylder Euro 6-normen, opfylder uden undtagelse de lovmæssige krav.

Sælges der SEAT biler med den berørte dieselmotor (EA 189 EU5)?

Af hensyn til din tillid har vi som et forebyggende tiltag besluttet midlertidigt at suspendere salg og udlevering af alle nye SEAT biler med den pågældende motor. Desuden er biler, der er produceret for nylig, ikke længere udstyret med denne motor.

Hvilke SEAT modeller er omfattet?

Følgende modeller er omfattet: Ny SEAT Ibiza, Leon II, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo III, Toledo, Exeo, Exeo ST og Alhambra.

Hvad skal en kunde gøre, hvis han eller hun køber en brugt bil, der endnu ikke er blevet opdateret med softwaren?

Kontakt din autoriserede SEAT servicepartner her

Hvordan kontaktes kunder med berørte biler?

Kontakt din autoriserede SEAT servicepartner.
Kundens berettigelse afgøres af den relevante autoriserede servicepartner baseret på de informationer, som kunderne leverer, i tæt samråd med kundeserviceafdelingen hos det relevante Volkswagen Group-mærke.

Jeg er ejer af en omfattet bil og bor i EU27. Jeg valgte ikke at opdatere min bil. Må jeg stadig køre til Tyskland (for eksempel på ferie)?

Ja.

Hvem skal jeg henvende mig til, hvis min bil har et problem efter udførelsen af de tekniske tiltag?

Berørte kunder kan være sikre på, at de tekniske tiltag bliver udført korrekt og ikke medfører forringelser, for så vidt angår brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse og maksimalt drejningsmoment samt lydudvikling. Dette har været en væsentlig forudsætning for de ansvarlige myndigheders godkendelse af tiltagene.
Hvis du alligevel skulle konstatere et problem, skal du rette henvendelse til den nærmeste SEAT servicepartner.

Modtager jeg efter udførelsen af det tekniske tiltag en bekræftelse fra SEAT servicepartneren, og hvad gør jeg, hvis jeg skulle miste den?

Ja, du får en bekræftelse fra SEAT servicepartneren efter udførelse af det tekniske tiltag. Hvis du skulle miste den, eller hvis du ikke har fået den, kan du henvende dig til din SEAT servicepartner.

Hvorfor har min bil brug for et teknisk tiltag?

I motorstyreenheden i biler med berørte motorer er der blevet anvendt en softwarefunktion, som kunne genkende kørselskurven for den officielle typegodkendelsestest. Afhængigt af genkendelsen af kørselskurven skifter motorstyreenheden mellem to forskellige indstillinger: indstilling 1 med et optimalt NOx-niveau til testforhold eller indstilling 2 til optimale niveauer af partikler ved kørsel på vejen.

Jeg er ejer af en berørt bil og bor i EU28. Jeg ønsker ikke at deltage i tiltaget med implementeringen af software.

Hvad sker der, hvis jeg flytter permanent til et land, hvor det tekniske tiltag er obligatorisk, og jeg ønsker at tage min bil med.

Du skal indregistrere din bil i det pågældende land. Normalt vil myndighederne informere dig om, at du skal få udført opdateringen hurtigst muligt.

Kontakt venligst din  SEAT servicepartner i dit nye hjemland.

Ved evt. spørgsmål 

*Denne hjemmeside er blevet oprettet af SEAT, S.A. ("SEAT") med henblik på at levere information om de producerede biler med en omfattet Volkswagen dieselmotor. Ved at udfylde formularen på hjemmesiden [og markere afkrydsningsfeltet] garanterer og angiver du uden forbehold, at:

- du er den retmæssige ejer af den bil, hvis stelnummer er blevet angivet i formularen, eller at du er juridisk repræsentant for denne ejer, og at du udtrykkeligt er blevet bemyndiget til at slå denne information op, og at

- du ikke vil afsløre, undtagen i forbindelse med udøvelsen af juridiske rettigheder, du måtte have, enhver information, som du får adgang til. Du vil fx ikke hverken offline eller online offentliggøre stelnummeret eller andre informationer, der er tilgængelige på denne hjemmeside oprettet af SEAT.

Bemærk, at systemet kun kontrollerer stelnumre fra SEAT, og at resultatet afhænger direkte af korrekt indtastning af dataene.
De leverede informationer, bortset fra ufrivillige fejl og udeladelser, stemmer overens med det indtastede stelnummer.
Brud på førnævnte bestemmelser vil have juridiske konsekvenser, idet SEAT er berettiget til benytte alle de muligheder, lovgivningen giver, for at forsvare deres juridiske interesser.
Alle personlige data, der angives i formularen, inkluderes i en datafil, der ejes af SEAT med registreret adresse på Autovía A-2, km 585, 08760 - Martorell (Spanien), og de vil kun blive behandlet i forbindelse med administrationen af din forespørgsel.
Brugeren bemyndiger SEAT, S.A. til at overføre de i formularen angivne data til importøren i brugerens land til samme formål som beskrevet ovenfor. Importørens oplysninger kan findes på den lokale SEAT hjemmeside. Du kan få adgang til SEATs lokale hjemmesider ved at klikke på "Skift land" (link i bunden af denne hjemmeside).
Du kan i henhold til vilkårene og betingelserne i overensstemmelse med den relevante lovgivning udøve din ret til at få adgang til, rette og/eller slette dine personlige data samt til at frasige dig en given databehandling via kommunikation til customercare@seat.es