Design_stage.jpg
Betingelser

Ophavsret

Skandinavisk Motor Co. A/S har ophavsretten til alt materiale på seat.dk.
Materiale fra hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudsendes eller transmitteres, ligesom billeder og logoer ikke må bruges på andre sites eller andre steder, uden skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S

Generelle vilkår

Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler.

Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Seat.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser.

SEATs modeller indbyder til sportslig kørsel, men SEAT opfordrer til hensynsfuld kørsel og til at de til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger overholdes. 

Ansvarsfraskrivelse

Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr.

Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på seat.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at seat.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Skandinavisk Motor Co. A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra seat.dk.

Skandinavisk Motor Co. A/S hæfter ikke for krav, der relaterer sig til funktionaliteten eller tilgangen til seat.dk.

Al information, som er relateret til SEAT, og som kan findes eller distribueres på/af websites, e-mails, fora el.lign. kan alene anses for værende sandfærdig og bindende, såfremt informationen er eller har været på SEATS internationale web-site, på seat.dk eller er publiceret med tilladelse fra SEAT, S.A.

Personlige data

Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav. Seat.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Skandinavisk Motor Co. A/S kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sites.

Lovmæssig bekræftelse

Brugen af seat.dk er underlagt dansk ret, og tvister eller stridigheder skal behandles af de danske domstole.

Nye regler om productansvar

Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft. Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilimportørernes ansvar, at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.
I relation til de nye regler har Skandinavisk Motor Co. A/S, som importør af Volkswagen person-og erhvervsbiler, Škoda, SEAT og Audi biler, i samarbejde med De Danske Bilimportører indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer. Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for DBI's medlemmer og for andre interesserede.

På hjemmesiden Refero henvises til et nyt netværk af miljøgodkendte autoophuggere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljøbehandler udtjente person- og varebiler. Man kan også ringe til en Refero Hotline på tlf. 70 21 34 40.

Langt de fleste bilejere vil samtidig kunne få udbetalt 1.750 kr. i skrotningsgodtgørelse. For bilejere, der ønsker at skrotte en bil, som er afmeldt i perioden 1. juli 2000 - 1. juli 2002, udgør skrotnings-godtgørelsen dog kun 1.500 kr.

Refero er et landsdækkende netværk af ophuggere, hvor alle bilejere kan aflevere deres bil til miljørigtig ophugning. Hvis bilejeren selv vælger at sørge for transport til afleveringsstedet/ophuggeren og selv vælger at sørge for at bilen bliver afmeldt, vil han kunne få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse. Bilejeren kan også vælge at betale Refero et mindre beløb for at forestå papirarbejde m.v. i forbindelse med afmelding af bilen.  

Den gratis tilbagetagelse af udtjente biler gælder kun komplette biler. Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator skal man eventuelt betale for de manglende dele. Betalingen må maksimalt udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Hos Refero har man forpligtet sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85 procent af de biler, der modtages til ophugning. Og man stræber efter, at en endnu større del af bilerne udnyttes. Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele. De øvrige dele af bilen - eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.