Konkurrencebetingelser
Generelle vilkår


Disse vilkår gælder for alle konkurrencer, som Skandinavisk Motor Co. A/S – SEAT (herefter SEAT) afholder og/eller optræder i som præmiesponsor, medmindre andre mere restriktive vilkår fremgår af de specifikke konkurrencevilkår. 

Pkt. 1. Præmiens overlevering sker enten ved afhentning hos lokal autoriseret SEAT-forhandler, eller sendes pr. post. I forbindelse med afhentning af præmier hos SEAT-forhandler kan der kræves fremvisning af gyldig billedlegitimation, herunder pas eller kørekort.

Pkt. 2. Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer arrangeret af SEAT. SEAT forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderne. Forsøg på snyd, herunder også brug af falsk navn og adresse, vil medføre udelukkelse fra konkurrencen og eventuelt fremtidige konkurrencer.

Pkt. 3. Deltagelse i konkurrencerne har ingen købstvang, men kan kræve prøvekørsel, aktiv deltagelse igennem onlineplatforme eller tilmelding af gratis tjeneste som f.eks. tilmelding af nyhedsmail. Det er til enhver tid muligt at framelde sig SEATs nyhedsmail. Hver person kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden, medmindre konkurrencen kræver kontinuerlig deltagelse som f.eks. i en julekalender.

Pkt. 4. Konkurrencen har kun til formål at være underholdende. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for deltagerens eventuelle tab i forbindelse med konkurrencen.

Pkt. 5. Vinderen kontaktes direkte. Såfremt SEAT grundet utilstrækkelige kontaktoplysninger ikke er i stand til at kontakte vinderen senest 2 mdr. efter udtrækning, eller vinderen ikke har afhentet præmien senest 2 mdr. efter aftalt levering, forbeholder SEAT sig ret til at udtrække på ny og finde en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod SEAT.

Pkt. 6. SEAT forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by mv. på vinderen i konkurrencen herunder på SEAT.dk, SEAT facebookprofil, lokale SEAT-forhandlerhjemmeside, lokale medier og i andre medier. Vinderen er forpligtet til i rimeligt omfang at deltage i præmieoverrækkelse mv. hos en autoriseret SEAT-forhandler uden nogen form for vederlag.

Pkt. 7. Ansatte i Skandinavisk Motor Co. A/S og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne. Ansatte hos autoriserede SEAT-forhandlere og SEAT-servicepartnerne, og deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer. Ligeledes må ansatte i virksomheder og organisationer, som har direkte relation til konkurrencen, hvor SEAT er præmiesponsor, og deres husstand heller ikke deltage.

Pkt. 8. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. Efter overdragelse af præmie vil et eventuelt tilbagekøb af gevinst være en sag mellem vinder og lokal autoriseret SEAT-forhandler på baggrund af vurdering. Præmieafgift betales af SEAT, mens øvrige skatte- og afgiftsmæssige forhold er en sag mellem vinderen og SKAT. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for skatter, afgifter eller omkostninger, herunder ’grøn ejerafgift’ i relation til bilpræmier.

Pkt. 9. SEAT forbeholder sig ret til under ekstraordinære omstændigheder at afslutte konkurrencer før konkurrenceperiodens udløb uden forudgående varsel og udtrække vinderen.

Pkt. 10. Konkurrencedeltagere accepterer ved deltagelse, at SEAT og koncernforbundne selskaber i Semler Gruppen, og autoriserede SEAT-forhandlere og SEAT-servicepartnere, må fremsende markedsføringsmateriale såsom kundemagasiner, e-mail vedrørende nye modeller, kampagnetilbud, gode råd til din bil, andre konkurrence og servicetilbud. Ved deltagelse i konkurrencen accepteres det yderligere, at SEAT/SEAT-forhandler/servicepartner indsamler, behandler og opbevarer oplysninger i forbindelse med afholdelse af konkurrencen. Oplysningerne slettes umiddelbart efter konkurrencens afslutning, mens konkurrencedeltagere der ønsker at modtage nyhedsmail opbevares jf. persondataloven.

Pkt. 11. SEAT er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser i forbindelse med konkurrencen. Der tages forbehold for force majeure. SEAT er ikke ansvarlig for tilkendegivelser mv. i forbindelse med konkurrencen, herunder tilkendegivelser på internettet, af personer uden tilknytning til SEAT.

Pkt. 12. Konkurrencens indhold, konkurrenceperioden, konkurrencedeltagelse, gevinstchancer, præmie(r) og præmieværdi(er) fremgår af de specifikke konkurrencevilkår.

Pkt. 13. Ved deltagelse i en konkurrence, som afholdes af SEAT eller hvor SEAT er præmiesponsor, er man indforstået med både de generelle og specifikke konkurrencevilkår.