Priser for erhvervsbil

Bilens pris      Præmie    
           
< 150.000 kr.     495 kr./md    
           
< 200.000 kr.     525 kr./md    
           
< 250.000 kr.     550 kr./md    
           
< 300.000 kr.     575 kr./md    
           
< 400.000 kr.     600 kr./md    
           
< 500.000 kr.     650 kr/md    
           
< 700.000 kr.     750 kr./md    
           
< 1.000.000 kr.     1.000 kr./md    
           

 

Forsikringen dækker

Ansvarsforsikring (lovpligtig):

  • Dækker de skader, der sker, hvis en ansat kommer til at gøre skade på andre køretjer, personer eller deres ting, mens vedkommende kører i en af virksomhedens varevogne.

Kaskoforsikring:

  • Inkl. retshjælp og Friskade - der betales ikke selvrisiko ved skader som følge af brand, tyveri, seriehærværk og nedstyrtning af genstande på bilen.
  • Dækker skader på selve varevognen samt evt. eftermonteret ekstraudstyr ved f.eks. færdelsudheld, brand, tyveri og hærværk. 

Førerulykke:

  • Dækker, hvis føreren af varevognen kommer til skade.

Betingelser

Selvrisiko: 7.500 kr. på Ansvar- og Kaskoforsikring, men ingen dobbelt selvrisiko fra anden skade.

Ingen kilometerbegrænsning.

Forsikringen kan ikke købes til skolevogn og lign., udlejning uden fører og enhver form for kørsel mod betaling herunder kurer og taxi.

Godkendt GPS-tracker skal installeres på biler med en nyværdi over 500.000 kr.

Alle priser er inklusive moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift, indeks 2021.

Tilsyn og garantifond:

Alm. Brand Forsikring A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Det betyder, at Garantifonden dækker over kunders krav, hvis vi skulle gå konkurs.