Miljø

En integreret vision
Som en del af principperne i vores miljøpolitik fastholder SEAT en integreret vision for miljøstyring. Det betyder, at vi har en langsigtet, global opfattelse af biler og deres brug, som rækker videre end produktionsprocessen. I den integrerede vision for miljøstyring tager vi nøje højde for hvert produkts livscyklus fra udviklingsprocessen til slutdeponeringen:

På design- og udviklingsstadiet idet vi udvikler biler med lavere energiforbrug.
I produktionsprocessen, hvor vi styrer og minimerer eftervirkninger; et ansvar vi også kræver af vores underleverandører, og som også gælder for vores logistiske aktiviteter.
Vores forhandlere og servicenetværk understøtter implementeringen af miljøvenlige rutiner.
Vi har indført styring af udtjente biler for at fremme genanvendelse og værdiansættelse.

MULIGHEDER FOR GENANVENDELSE
Vores produkter lever op til de eksisterende krav til genbrugsmaterialer, idet vi lever efter princippet "forebyggelse før reduktion, reduktion før genanvendelse, og genanvendelse før genbrug".

SEAT har indført et særligt krav til designprocessen ved at indføre genanvendelige systemer og materialer på følgende områder:

Udvikling af samlinger og justeringer, som gør det lettere at skille forskellige komponenter ad og dermed gør det muligt at genanvende bilen.
Grundig udvælgelse af materialer for at undgå materialer, som ikke er miljøvenlige, og for at fremstille dele, der let kan genanvendes.
Modulbaseret opbygning (funktionel integration) for at gøre genanvendelsen lettere.
Markering af materialer på forskellige dele, så de kan adskilles i forbindelse med fremtidig genanvendelse.
Brug af genanvendte materialer, hvor dette er muligt, og hvor kvalitetskriterierne kan opfyldes.
De tests, der er foretaget på alle SEAT modellerne i forbindelse med adskillelsen, giver værdifulde informationer, som bidrager til en fortsat forbedring af vores genanvendelsesrutiner.

Udtjente biler er stadig anvendelige

Når en bil er slidt ned, behøver den ikke blive til skrot. Faktisk kan de fleste dele genanvendes og nyttiggøres.

For at kunne give de firmaer, som skiller bilerne ad, de nødvendige informationer, så de kan gøre mindst mulig skade på miljøet, har SEAT og andre producenter skabt IDIS-databasen (International Dismantling Information System).
Denne database indeholder specifikke instruktioner om, hvordan hver model behandles bedst og mest miljøvenligt, fx med hensyn til bortskaffelse af væsker som olie, brændstof, kølevæske mv. og til adskillelsen af de væsentligste genanvendelige dele.

Efter at bilen er blevet tømt for forurenende materialer og skilt ad, begynder sammenpresningen. Når delene er blevet presset, sorteres materialerne i metal og ikke-metal, og hvis det er muligt, sorteres ikke-metal-delene yderligere med henblik på genanvendelse. I Danmark har SEAT indgået aftale med firmaet Refero om håndtering af udtjente SEAT biler. Refero forpligter sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85% af de modtagne biler. Du kan læse meget mere om muljøvenlig genanvendelse og skrotningsordning på www.refero.dk.